Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental

L’Agència Balear de l’Aigua destinarà 14,3 milions d’euros al manteniment de les depuradores que gestiona a Mallorca

\L’ens públic gestiona 56 EDAR a l’illa que donen servei a 825.452 persones

\El volum d’aquestes instal•lacions supera els 53.000.000 m3 anuals

El Consell de Govern ha atorgat al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent als expedients d’indemnització a l’Agència Balear de l’Aigua pels costs de conservació, manteniment i explotació de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que gestiona a l’illa de Mallorca per un import de 14.312.666,02 €.

L’Agència gestiona 56 EDAR a Mallorca, que donen servei a una població de 825.452 persones, amb una capacitat de tractar fins a 53.495.495 m3 anuals.

El Consell de Govern ja havia autoritzat, a principi de mes, l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent als expedients d’indemnització a l’Agència Balear de l’Aigua pels costs de conservació, manteniment i explotació de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que gestiona a les illes d’Eivissa i Menorca per un import de 10.143.002,41 €.

D’aquesta manera, l’Agència destinarà 5.058.195, 36 € al manteniment, la conservació i l’explotació durant 2021 de les 13 EDAR que gestiona a l’illa de Menorca, que donen servei a una població de 280.867 persones, amb una capacitat de tractar fins a 17.318.155 m3 anuals.

Pel que fa a l’illa d’Eivissa, l’Agència destinarà 5.084.807,05 € al manteniment, la conservació i l’explotació durant el 2021 de les 10 EDAR que gestiona a l’illa d’Eivissa, que donen servei a una població de 287.197 persones, amb una capacitat de tractar fins a 20.834.697 m3 anuals.