Surt a exposició pública el projecte d’ampliació i millora de la depuradora d’Ariany

\ Les instal·lacions donen servei a quatre pobles del Pla de Mallorca En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dissabte, l’anunci d’inici d’exposició pública del Projecte d’ampliació i millora de l’estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) d’Ariany. Els interessats disposen de 30 dies hàbils per a presentar-hi al·legacions. Aquesta EDAR està […]