El projecte LIFE+ WAT’SAVEREUSE explora les barreres i els beneficis d’aplicar la circularitat a la gestió del cicle de l’aigua dels entorns turístics

El Parc Bit acull el primer Taller regional a les Illes Balears d’aquest projecte liderat per l’Euroregió L’Agència Balear de l’Aigua (ABAQUA), l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) i el Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliqIB), han organitzat, aquesta setmana, al Parc Bit, el primer dels quatre tallers regionals […]