L’Agència Balear de l’Aigua impulsa l’elaboració d’una xarxa de seguiment de la biodiversitat a les llacunes associades a les seves depuradores

El projecte el realitza SEO/Birdlife i complementa el Pla d’acció elaborat amb WWF per recuperar llacunes a les seves instal·lacions

L’Agència Balear de l’Aigua ha encarregat a l’organització SEO/BirdLife l’elaboració d’una xarxa de seguiment de la biodiversitat a les llacunes associades a les seves depuradores. El projecte, anomenat ‘Aigua i Biodiversitat’, té com a objectiu principal la millora del coneixement de la biodiversitat d’aquestes llacunes mitjançant un procés de ciència ciutadana i educació ambiental.

Així doncs, es desenvoluparan un conjunt d’eines, materials didàctics i accions formatives a ONGs locals i professorat. Entre aquestes eines s’hi inclou l’elaboració de la definició d’una base de dades, disseny de material educatiu i el desenvolupament de tres tallers formatius per a la implementació de la xarxa de seguiment ambiental. Aquests tallers es faran a Mallorca, Menorca i Eivissa amb un màxim de 20 persones i una durada aproximada de tres hores.

Per al seguiment de la biodiversitat a les zones humides es dissenyarà una base de dades que permeti el registre d’espècies de flora i fauna, que serà pública i es podrà consultar a través de la pàgina web del projecte. A més, s’elaborarà una mini-guia amb les espècies més representatives de les zones humides. També es desenvoluparà un material didàctic dirigit a professorat i alumnat d’educació secundària.

Les estacions de depuració d’aigües residuals (EDAR) i les llacunes associades destaquen en molts casos per la seva importància com a zones humides amb una elevada capacitat per albergar biodiversitat i, per tant, ofereixen una oportunitat per treballar en el seu manteniment i conservació, buscant tenir un impacte net positiu.

Així mateix, es preveu que aquesta xarxa de seguiment de la biodiversitat aquàtica s’ampliï a altres zones humides de valor ambiental a les Illes Balears, gestionades per entitats i ONGs locals. D’aquesta manera, l’objectiu final del projecte ‘Aigua i Biodiversitat’ és desenvolupar una xarxa de seguiment de la biodiversitat aquàtica de llacunes i zones humides de valor ambiental a l’arxipèlag.

L’Agència Balear de l’Aigua va redactar, el 2021, en col·laboració amb WWF, un “Pla d’Acció per a la millora de la biodiversitat a les depuradores de les Illes Balears”. En el document s’hi van identificat 28 EDAR (de les 79 que gestiona l’Agència) que alberguen zones humides d’importància per a la biodiversitat. Aquestes 28 zones humides suposen una superfície total de 35 ha.

En el marc del Pla, ja s’han recuperat dues zones humides vinculades a les EDAR d’Ariany i Sant Joan de Labritja.