Surt a exposició pública el projecte d’ampliació i millora del tractament de la depuradora de Formentera

S’incrementarà en un 25% el cabal mitjà diari de les instal·lacions En el Butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dijous, l’anunci d’inici d’exposició pública del projecte d’ampliació i millora del tractament de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Formentera. Els interessats disposen ara de trenta dies hàbils per a presentar-hi al·legacions, […]