Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental

El servei de neteja del litoral recull més de 13 tones de residus a l’Agost