Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental

El Servei de Neteja del Litoral retira 700 tones de plàstics de la mar en quinze anys