Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental

Adjudicades les obres de construcció de la conducció d’aigua potable entre Maria de la Salut i Petra