Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental

L’Agència Balear de l’Aigua adjudica les obres de l’emissari submarí de Ciutadella Nord