Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental

L’Agència Balear de l’Aigua licita l’obra de remodelació i millora de la depuradora de Sant Josep