Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental

La nova depuradora d’Addaia donarà servei a més de 21.000 persones