Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental

L’Agència rep l’autorització per donar el sus a la remodelació de la dessalinitzadora de Palma