Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental

L’Impost de Turisme Sostenible finança la substitució parcial de la xarxa de sanejament de Ciutadella Sud